FIRECE - Innovative Financial Instruments for industry low carbon energy transition in Central Europe

FIRECE - Inovativni financijski instrumenti za prelazak srednjoeuropske industrije na niskougljične izvore energije (engl. Innovative Financial Instruments for industry low carbon energy transition in Central Europe).

Regije Središnje Europe imaju zajedničke ciljeve i izazove investiranja, pa čak i ubrzanja financiranja konkretnih djelovanja za postizanje mjera kod obnovljivih izvora energije.

Glavni cilj FIRECE projekta jest povećanje kapaciteta regionalnih operatera pri upravljanju i postizanju energetskih planova, naročito je tu značajno iskorištavanje lokalnih dostupnih financijskih resursa za poticanje investicija u obnovljive izvore sa strane industrije, posebice malih i srednjih poduzeća.

Fokus je na osnivanju inovativnih financijskih instrumenata (IFI) koji će djelovati kao protuteža, odnosno nadopuna, sredstava dostupnih od strane regionalnih vlasti zaduženih za upravljanje sredstvima EU (oko 180 milijuna eura namijenjeni su toj svrsi).

Usto, kriteriji procjene kvalitete pomažu operaterima i lokalnim akterima da provjeravaju i optimiziraju korištenje javnih resursa usmjerenih na ulaganja industrije (proizvodnja) u iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Glavni učinci, odnosno rezultati projekta, su transnacionalna strategija za provedbu financijskih programa i procjena investicija javnim sredstvima za industriju, snažna akcija razmjene znanja namijenjena regionalnim operaterima, te organizacija tečajeva u 9 različitih regija, metodologiju za potporu iskorištavanju zajedničkih financijskih strategija te online alati za provjeru kvalitete investicija sa strane lokalnih aktera.

Projekt će provoditi 2 pilot akcije u 9 različitih regija: 6 regija će razviti ex-ante analizu i slijedeće studije izvedivosti IFI-a koji će postati dio sadašnjeg ili budućeg programa Europskog regionalnog razvojnog fonda (engl. European Regional Development Fund, ERDF); 5 regija će testirati alat za procjenu projekata i investicija potpomognutim javnim resursima u okviru regionalnih energetskih planova. Snažna akcija prenošenja osigurat će širenje rezultata i njihovu održivost.

Financijska pomoć prema tržištu obnovljivih izvora energije značajno varira na različitim područjima koja sudjeluju u ovom projektu. FIRECE projektom bi se stoga poticala međusobna suradnja i učenje, izmjena iskustava i praksi, te bi omogućio usvajanje istih praksi na zahvaćenom području što bi ujedno doprinijelo smanjenju nesrazmjera, odnosno ujednačavanje kvalitete sustava na tom području.

Opći ciljevi:

Postizanje nacionalnih ciljeva glede zastupljenosti energije dobivene iz obnovljivih izvora u cjelokupnoj energetskoj potrošnji. Osnivanje inovativnih financijskih instrumenata (IFI) koji će djelovati kao protuteža, odnosno nadopuna, sredstava dostupnih od strane regionalnih vlasti zaduženih za upravljanje sredstvima EU (oko 180 milijuna eura namijenjeni su toj svrsi).

Projekt ima za cilj poboljšanje kapaciteta javnog sektora i povezanih entiteta za planiranje teritorijalnih niskougljičnih strategija u okviru Regionalnih energetskih planova, podržavajući tranziciju tradicionalnog industrijskog sektora prema niskougljičnim energijama u cilju ispunjavanja regionalnih ciljeva uštede energije definirane europskim i državnim zakonima i strategijama.

Cilj je postići potporu regionalnim tijelima, energetskim agencijama i regionalnim financijskim agencijama za izradu i provedbu inovativnih financijskih instrumenata (IFI-ova), posebno usmjerenih na ulaganja u uštedu energije i projektnih planova malih i srednjih poduzeća. Ujedno, razvijeni postupak procjene provjerit će kvalitetu investicija i projekata koje mala i srednja poduzeća razvijaju kako bi optimizirali resurse i postigli ciljeve.

Projekt FIRECE povezuje se s konkretnim ciljem jer će podupirati javni sektor u planiranju i upravljanju instrumentima za postizanje definiranih ušteda. Provedba inovativnih financijskih instrumenata i procjena projekata energetskih ušteda malih i srednjih poduzeća doprinijet će postizanju pokazatelja sadržanih u Regionalnim energetskim planovima.

Konačno, FIRECE pridonosi ostvarenju ciljeva uštede energije planiranih na razini EU ali i svjetovno.

Konkretnije, kao rezultat ovog projekta može se navesti sljedeće:

> FIRECE akcijski plan pospješivanja kontribucije industrije u tranziciji prema niskougljičnim energijama

> Obuka za koordinatore i operatere zadužene za implementaciju Energetskog plana

> Alati za procjenu različitih vidova podrški javnih vlasti industriji u tranziciji prema uporabi niskougljičnih energija

> Smjernice o financijskim instrumentima za potporu provedbi energetskih planova

> Metodologija testiranja alata za procjenu različitih vidova podrški javnih vlasti industriji u tranziciji prema uporabi niskougljičnih energija

> Brojne pilot akcije implementirane u svrhu poboljšanja energetskih performansi na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini

> Ex-ante analiza procjene finalizacije i implementacije financijskih instrumenata (FI), odnosno inovativnih financijskih instrumenata (IFI)

> Poboljšanje energetske učinkovitosti u industrijskom sektoru

> Brojne obuke o niskougljičnim rješenjima

> Specijalne obuke namijenjenih koordinatorima i operaterima inovativnih financijskih instrumenata.

Voditelj projekta je Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare iz Venecije (Italija), a ostali partneri su: Netzwerk Energie & Umwelt e.V. (Njemačka), Regione Emilia - Romagna (Italija), Dél-Dunà¡ntàºli Regionà¡lis Innovà¡cià³s àœgynà¶kség Nonprofit Kft. (Mađarska), Forschung Burgenland GmbH (Austrija), Fraunhofer - Gesellschaft zur Fà¶rderung der angewandten Forschung e.V. (Njemačka), Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy (Poljska), Wojewà³dztwo Lubelskie (Poljska), ENVIROS, s.r.o. (Češka) i IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija d.o.o. (Hrvatska).

Projekt koji je s implementacijom počeo u 7. mjesecu 2017. godine provoditi će se do 6. mjeseca 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg Europe je 1.872.633,00 €, a budžet IRENA-e iznosi 182.322,00 €.