MAESTRALE

IRENA se projektom MAESTRALE nakon uspješne provedbe projekata u sklopu programa IPA Adriatic, SEE i Erasmus+, uključila u program Interreg MED.

Projekt MEASTRALE provodi se s ciljem uspostave okruženja za implementaciju strategije korištenja različitih oblika energije vezanih za morsko okruženje (vjetroturbine, energija plime i oseke, toplinska energija...). Projekt će izrađivati različite strategije prilagođene partnerskim područjima. Kroz projekt će se uspostaviti regionalni (jedan za Istarsku županiju) laboratoriji (Blue Energy Labs) koji će okupljati sve dionike s interesom u ovom području (sveučilišta, instituti, poduzeća koja se bave proizvodnjom energije, jedinice regionalne samouprave...). Kroz projekt je moguće financirati izradu tehničkog rješenja (projektna dokumentacija) za dva pilot projekta korištenja energije mora.

Ciljevi projekta su:

Opći cilj: promocija razvoja "plave energije" u mediteranskom području kao ključnog sektora održivog razvoja kroz kreiranje i poticanje međunarodnih inovativnih mreža i stvaranje preduvjeta za bolje korištenje energije mora uz osiguravanje čuvanje prirodne i kulturne baštine

Specifični cilj: povećanje aktivnosti umrežavanja transnacionalnih dionika u području korištenja energije mora. Ostvaruje se kroz stvaranje regionalnih laboratorija "plave energije" (Blue energy lab - BEL)

U projektu sudjeluje 11 partnera iz 8 EU država.

Glavni partner: University of Siena

Partneri u projektu: BUSINESS INNOVATION CENTRE OF VALENCIA, IRENA, CTAER, AUTH, GOLEA, UCY, INFORMEST, Ualg, RAFVG, MCAST-MIEMA

Projekt koji je s implementacijom počeo u 11. mjesecu 2016. godine provoditi će se do 10. mjeseca 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg MED je 2.407.425,00 €, a budžet IRENA-e iznosi 160.425,00 €.

Više informacija moguće je pronaći na web stranici projekta:

https://maestrale.interreg-med.eu/

Project is co-financed by the European Regional development Fund