Objavljen Javni poziv za izradu projektne dokumentacije u svrhu energetske uštede u stambenim zgradama na području Općine Raša

Objavljen Javni poziv za izradu projektne dokumentacije u svrhu energetske uštede u stambenim zgradama na području Općine Raša

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija 19. svibnja 2021. godine objavljuje Javni poziv za izradu projektne dokumentacije energetske obnove stambenih zgrada na području Općine Raša u sklopu HORIZON2020 EU projekta HAPPEN - Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment. Tekst Javnog poziva i popratnu dokumentaciju moguće je preuzeti na ovoj obavijesti i pod kategorijom Dokumenti i natječaji.